کلینیک دامپزشکی در اهواز(دکتر زاهدزاده_اختصاصی حیوانات خانگی و پرندگان زینتی)